Formularz zgłoszeniowy na loty tandemowe

1. Lot paralotnią może odbyć się tylko i wyłącznie przy sprzyjających warunkach pogodowych (odpowiednia siła wiatru (do ok 4 m/s), brak opadów i zagrożenia burzowego). Decyzję o starcie podejmuje tylko i wyłącznie pilot po wcześniejszej ocenie warunków pogodowych.
2. Aby móc wziąć udział w locie, pasażer w kompletnym ubraniu nie może przekraczać wagi 115 kg w przypadku lotów motoparalotnią. Osoby niepełnoletnie wymagają pisemnego oświadczenia rodziców lub opiekunów prawnych o zgodzie na wykonanie lotu i braku przeciwwskazań zdrowotnych (padaczka, choroby serca, choroby psychiczne).
3. Pilot może przerwać lub skrócić lot, jeżeli warunki pogodowe nie będą gwarantowały bezpiecznego przebiegu lotu.
4. Pasażer niepełnoletni musi posiadać pisemna zgodę opiekunów prawnych na uczestnictwo w locie oraz oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonania lotu.
5. Loty wykonywane są tylko i wyłącznie w kasku.
6. Przed lotem pasażer zostaje poinstruowany o sposobach zachowania się w poszczególnych fazach lotu.

Akceptuję regulamin lotów*

* pola obowiązkowe