W przypadku zagubienia lub zniszczenia oryginalnego uchwytu, istnieje możliwość zakupienia nowego.