s t r i b o ?

Nazwa jest nawiązaniem do starosłowiańskiego boga wiatru, nazywanego Stribog lub Strzybóg. Sugeruje też konotację STRIBO – NIEBO
Tym właśnie się zajmujemy. Chcemy aby niebo było Wasze, a wiatry Wam sprzyjały !
Zapraszamy do wspólnych aktywności.