Wypełnienie poniższego formularza jest niezbędne do przystąpienia do kursu.
Jednocześnie wiążące zapisanie kandydata na szkolenie następuje po dokonaniu opłaty za wybrany rodzaj szkolenia.
Wpłata może być dokonana na wskazany numer konta lub gotówką w siedzibie szkoły.


    Wybierz szkolenie, od którego chcesz zacząć