Szkolenia paralotniowe do uzyskania uprawnień podstawowych, zgodnie z obowiązującym prawem podzielone są na Etapy. Etap I, podstawowy, może być wspólny dla różnych szkoleń specjalnościowych. Jeśli więc szkolimy się od podstaw, to należy brać pod uwagę zawsze dwa etapy szkolenia, I i II, przy czym etap II decyduje o specjalizacji, czy jest to szkolenie do latania tzw. swobodnego (PP), z napędem plecakowym (PPG) czy strart z podwozia, tzw. trajka (PPGG).
Jeśli posiadasz już ŚK PGP z uprawnieniem podstawowym PP lub PPG lub PPGG to szkolenie II etapu dla specjalności której nie posiadasz traktujemy jako doszkolenie do uzyskania nowych uprawnień.
Jeśli zamierzamy się szkolić kompleksowo do uprawnień np. PP i PPG, należy brać pod uwagę Etap I + 2 etapy II, dla PP i PPG.
Szkolenie Tandem jest szkoleniem dodatkowym, dla pilotów posiadających już Świadectwo Kwalifikacji (ŚK) oraz stosowny nalot w specjalności, której szkolenie ma dotyczyć.

Szkolenie paralotniowe podstawowe, I-szy etap-PP + H (uprawnienie na hol), realizowane jako loty holowane.

Szkolenie ogólne, od podstaw, stacjonarne, grupowe, realizowane poprzez loty holowane za wyciągarką.
Obejmuje zajęcia teoretyczne oraz praktyczne naziemne i w locie. Zawiera program przygotowania z I-szego etapu do uprawnienia PP (Paraglider) lub PPG (Powered Paraglider)

Obowiązkowe, podstawowe i obszerne szkolenie dla chcących rozpocząć przygodę z paralotniarstwem. Nie wymaga ono właściwie żadnych inwestycji w sprzęt i może być również formą zapoznania się z paralotniarstwem, przed podjęciem decyzji o dalszym kierunku szkolenia. Może też być po prostu świetną przygodą i próbą przekonania się o fantastycznych walorach tego sportu.

Szkolenie teoretyczne

 • Zajęcia teoretyczne są prowadzone metodą stacjonarną w grupie lub e-learningową i są rozłożone w czasie trwania całego kursu,
 • Wykłady są prowadzone przez instruktora lub specjalistów z danego przedmiotu,
 • Łącznie 8,5 godziny wykładów stacjonarnych w grupie lub e-learningowych,
 • Zakres przedmiotów: prawo lotnicze / człowiek – możliwości i ograniczenia / meteorologia / nawigacja / procedury operacyjne / osiągi i planowanie lotu / ogólna budowa paralotni / aerodynamika i zasady lotu / bezpieczeństwo lotów / ogólna eksploatacja sprzętu/ łączność radiowa /

ETAP I – szkolenie praktyczne – zapoznawcze

 • zajęcia praktyczne naziemne ze skrzydłem – różne techniki podnoszenia czaszy i rozbiegu do startu
 • ćwiczenia naziemne z napędem i skrzydłem oraz ich bezpieczna obsługa, jeśli szkolenie jest profilowane pod ew. latanie z napędem
 • 20 lotów samodzielnych, start holowany za wyciągarką, do wysokości 30-100 m, max 150m.
 • opłata zawiera wypożyczenie sprzętu szkoły: skrzydła, uprzęży do ćwiczeń zarówno naziemnych jak i w locie, napędu do ćwiczeń naziemnych, radia i ew. kasku z łącznością.
 • W przypadku złożenia u nas zamówienia na skrzydło przed rozpoczęciem kursu, od ceny kursu udzielamy automatycznie rabatu w wysokości 500 zł choć szkolenie odbywa się na sprzęcie szkoły
 • szkolenie może się odbywać na skrzydle i uprzęży ucznia-pilota. Skrzydło musi posiadać aktualny przegląd i odpowiadać parametrom skrzydeł do szkolenia podstawowego (certyfikat EN/LTF A) natomiast uprząż nie może być starsza niż 10 lat. Obniżamy wtedy cenę o: skrzydło -300, uprząż -100
 • opłata pokrywa obowiązkowe ubezpieczenie OC (ważne 1 mies.) Proponujemy również dokupić ubezpieczenie NNW (koszt 30 zł/mies.)
 • etap I kończy się egzaminem wewnętrznym, potwierdzającym solidne i bezpieczne przygotowanie do II-go etapu.

Uczeń-pilot otrzymuje świadectwo ukończenia szkolenia – Etap I . Zaświadczenie ukończenia kursu jest honorowane w innych szkołach i jest podstawą do kontynuowania szkolenia, czy to w lataniu swobodnym czy też napędowym

Szkolenie paralotniowe do lotów swobodnych (bez napędu), starty na holu za wyciągarką, realizowane po ukończeniu I etapu w naszej szkole. Jeśli I etap był realizowany w innej szkole, możliwe będzie uzupełnienie i wyrównanie różnic programowych a cena, w zależności od poziomu i techniki wyszkolenia może wymagać niewielkiej korekty.

Szkolenie teoretyczne uzupełniające

 • Zajęcia teoretyczne są prowadzone metodą stacjonarną w grupie lub e-learningową i są rozłożone w czasie trwania całego kursu,
 • Wykłady są prowadzone przez instruktora lub specjalistów z danego przedmiotu,
 • Zakres przedmiotów:prawo lotnicze / człowiek – możliwości i ograniczenia / meteorologia / nawigacja / procedury operacyjne / osiągi i planowanie lotu / ogólna budowa paralotni / aerodynamika i zasady lotu / bezpieczeństwo lotów / ogólna eksploatacja sprzętu/ łączność radiowa /

Szkolenie praktyczne Etap II – loty samodzielne i techniki ground-handling’u

 • 10 lotów holowanych na wysokość około 200 m
 • Doskonalenie technik startu (klasyczny i odwrócony)
 • Techniki lądowania w ograniczonym polu 60×60 m
 • Praktyczne wykorzystanie różnych sposobów sterowania –aktywny pilotaż, speed-system, zmiany prędkości i zależne sposoby sterowania
 • Techniki wytracania wysokości i precyzyjnego podejścia do lądowania
 • etap II kończy się egzaminem wewnętrznym, potwierdzającym dobre przygotowanie do egzaminu państwowego na Świadectwo Kwalifikacji
 • uczeń-pilot otrzymuje oficjalne zaświadczenie ukończenia szkolenia – Etap II PP, które jest podstawą przystąpienia do egzaminu państwowego na ŚK pilota paralotni PGP wraz z przeszkoleniem H (start holowany)
 • opłata zawiera wypożyczenie sprzętu szkoły: skrzydła, uprzęży do ćwiczeń zarówno naziemnych jak i w locie, napędu do ćwiczeń naziemnych, radia i ew. kasku z łącznością.
 • W przypadku złożenia u nas zamówienia na skrzydło przed rozpoczęciem kursu, od ceny kursu udzielamy automatycznie rabatu w wysokości 500 zł choć szkolenie odbywa się na sprzęcie szkoły

Cena szkolenia zawiera opłatę za wypożyczenie sprzętu (skrzydło, uprząż, wyczep, kask, radio). Cena nie zawiera transportu, noclegów, wyżywienia itp.

Szkolenie paralotniowe do lotów z napędem dla osób posiadających już Świadectwo Kwalifikacji, zazwyczaj z uprawnieniem PP, lub jako II etap dla osób bez ŚK, posiadających ważne zaświadczenie ukończenia I etapu.
Szkolenie prowadzone jest w systemie elastycznego czasu zajęć, łącznie z opcją weekendową lub przez dołączenie do aktualnej grupy szkoleniowej.

Szkolenie teoretyczne

 • Zajęcia teoretyczne są uzupełnieniem wiedzy z zakresu nowej specyfiki i są prowadzone metodą stacjonarną w grupie lub e-learningową
 • Szkolenie obejmuje wiele istotnych zagadnień, związanych z lataniem silnikowym oraz budową i eksploatacją napędów i różni się znacznie od typowego szkolenia do latania swobodnego PP. Różnice występują w każdym z przedmiotów, a najistotniejsze podkreślono.
 • Wykłady są prowadzone przez instruktora lub specjalistów z danego przedmiotu
 • Zakres przedmiotów, z wyszczególnieniem różnic programowych, które będą podlegały uzupełnieniu o zagadnienia istotne dla PPG:

prawo lotnicze, przepisy dla PPG / człowiek – możliwości i ograniczenia / meteorologia / nawigacja / procedury operacyjne / osiągi i planowanie lotu oraz różnice w locie swobodnym i silnikowym / ogólna budowa paralotni oraz budowa i specyfika napędów i skrzydeł do PPG / aerodynamika i zasady lotu oraz specyfika tych zagadnień w locie z napędem / bezpieczeństwo lotów i różnice PP/PPG / ogólna eksploatacja sprzętu +PPG / łączność radiowa /

Szkolenie praktyczne – loty samodzielne

 • 25 lotów samodzielnych paralotnią z napędem, w łącznym czasie 7 godzin lotu.
 • Nauka i doskonalenie technik startu z napędem i bezpiecznego ground-handling’u
 • Techniki lądowania po awarii napędu oraz w ograniczonym i skomplikowanym terenie
 • Praktyczne wykorzystanie mechanizacji skrzydła – speed-system, trymery, zmiany prędkości i zależne sposoby sterowania
 • Techniki wytracania wysokości i planowanie precyzyjnego podejścia do lądowania
 • szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym, potwierdzającym dobre przygotowanie do egzaminu państwowego.
 • uczeń-pilot otrzymuje oficjalne zaświadczenie ukończenia szkolenia PPG, które jest podstawą przystąpienia do egzaminu państwowego na ŚK pilota paralotni PGP z uprawnieniem PPG – paralotnia z napędem – start z nóg.

Cena szkolenia nie obejmuje wypożyczenia sprzętu (ceny poniżej) i z założenia jest prowadzona na sprzęcie ucznia-pilota lub wypożyczonym sprzęcie szkoły. W przypadku paralotniarstwa nie spotyka się wypożyczalni sprzętu jak np. w narciarstwie, stąd przyjmuje się założenie, że pilot posiada lub nabędzie w przyszłości sprzęt własny. Jeśli kandydat do szkolenia nie posiada własnego sprzętu, to w trakcie kursu pomagamy go zakupić i dobrać do potrzeb konkretnej konfiguracji, masy startowej i preferencji użytkowych przyszłego pilota. Posiadanie własnego sprzętu oznacza: skrzydło z ważnym dopuszczeniem (przeglądem), napęd z ważnym dopuszczeniem, kask do PPG z łacznością, radio.

Możliwe jest wypożyczenie sprzętu na czas trwania kursu jeśli szkoła dysponuje aktualnie odpowiednim napędem oraz rozmiarem i typem skrzydła. Na wyposażeniu szkoły mamy szeroki zakres parametrów sprzętu i bez problemu możemy go dobrać niemal do każdego pilota / pilotki.

Koszt wypożyczenia sprzętu na czas szkoleń w trakcie kursu: skrzydło – 500 zł, napęd – 500 zł, kask PPG z łącznością (radiem) – 200 zł
W przypadku złożenia u nas zamówienia na skrzydło, napęd lub kask z łącznością, przed rozpoczęciem kursu, od ceny kursu udzielamy automatycznie rabatu w wysokości analogicznej opłaty za wypożyczenie choć szkolenie odbywa się na sprzęcie szkoły. W praktyce oznacza to, że albo płacimy za wypożyczenie albo ustalamy i składamy zamówienie na sprzęt.

Szkolenie paralotniowe do lotów motoparalotnią (trajka) dla osób posiadających już Świadectwo Kwalifikacji, zazwyczaj z uprawnieniem PP lub PPG, lub jako II etap dla osób bez ŚK, posiadających ważne zaświadczenie ukończenia I etapu.

Szkolenie prowadzone jest w systemie elastycznego czasu zajęć, łącznie z opcją weekendową lub przez dołączenie do aktualnej grupy szkoleniowej.

Szkolenie teoretyczne:

Zajęcia teoretyczne są uzupełnieniem wiedzy z zakresu nowej specyfiki i są prowadzone metodą stacjonarną w grupie lub e-learningową

Szkolenie obejmuje wiele istotnych zagadnień, związanych z lataniem silnikowym oraz budową i eksploatacją napędów i motoparalotnii i różni się znacznie od typowego szkolenia do latania swobodnego PP. Różnice występują w każdym z przedmiotów, a najistotniejsze podkreślono.

Wykłady są prowadzone przez instruktora lub specjalistów z danego przedmiotu

Zakres przedmiotów, z wyszczególnieniem różnic programowych, które będą podlegały uzupełnieniu o zagadnienia istotne dla PPGG:

prawo lotnicze, przepisy dla PPGG / człowiek – możliwości i ograniczenia / meteorologia / nawigacja motoparalotnią / procedury operacyjne / osiągi i planowanie lotu oraz różnice w locie swobodnym i silnikowym / ogólna budowa paralotni oraz budowa i specyfika napędów i skrzydeł do PPG/PPGG / aerodynamika i zasady lotu oraz specyfika tych zagadnień w locie z napędem / bezpieczeństwo lotów i różnice PP/PPG/PPGG / ogólna eksploatacja sprzętu +PPG/PPGG / łączność radiowa /

Szkolenie praktyczne – loty samodzielne:

25 lotów samodzielnych paralotnią z napędem / trajką, w łącznym czasie 7 godzin lotu.

Nauka i doskonalenie technik startu z napędem i bezpiecznego ground-handling’u

Techniki lądowania po awarii napędu oraz w ograniczonym i skomplikowanym terenie

Praktyczne wykorzystanie mechanizacji skrzydła – speed-system, trymery, zmiany prędkości i zależne sposoby sterowania

Techniki wytracania wysokości i planowanie precyzyjnego podejścia do lądowania

szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym, potwierdzającym dobre przygotowanie do egzaminu państwowego.

uczeń-pilot otrzymuje oficjalne zaświadczenie ukończenia szkolenia PPGG, które jest podstawą przystąpienia do egzaminu państwowego na ŚK pilota paralotni PGP z uprawnieniem PPGG – motoparalotnia – start z podwoziem.

Cena szkolenia nie obejmuje wypożyczenia sprzętu (ceny poniżej) i z założenia jest prowadzona na sprzęcie ucznia-pilota lub wypożyczonym sprzęcie szkoły. W przypadku paralotniarstwa nie spotyka się wypożyczalni sprzętu jak np. w narciarstwie, stąd przyjmuje się założenie, że pilot posiada lub nabędzie w przyszłości sprzęt własny. Jeśli kandydat do szkolenia nie posiada własnego sprzętu, to w trakcie kursu pomagamy go zakupić i dobrać do potrzeb konkretnej konfiguracji, masy startowej i preferencji użytkowych przyszłego pilota. Posiadanie własnego sprzętu oznacza: skrzydło z ważnym dopuszczeniem (przeglądem), napęd z ważnym dopuszczeniem, kask do PPG z łacznością, radio.

Możliwe jest wypożyczenie sprzętu na czas trwania kursu jeśli szkoła dysponuje aktualnie odpowiednim napędem oraz rozmiarem i typem skrzydła. Na wyposażeniu szkoły mamy szeroki zakres parametrów sprzętu i bez problemu możemy go dobrać niemal do każdego pilota / pilotki.

Koszt wypożyczenia sprzętu na czas szkoleń w trakcie kursu: skrzydło – 500 zł, napęd – 500 zł, kask PPG z łącznością (radiem) – 200 zł

W przypadku złożenia u nas zamówienia na skrzydło, napęd lub kask z łącznością, przed rozpoczęciem kursu, od ceny kursu udzielamy automatycznie rabatu w wysokości analogicznej opłaty za wypożyczenie choć szkolenie odbywa się na sprzęcie szkoły. W praktyce oznacza to, że albo płacimy za wypożyczenie albo ustalamy i składamy zamówienie na sprzęt.

Szkolenie na uprawnienie do przewozu pasażerów TANDEM.

Szkolenie przewidziane jest dla pilotów:

 • posiadających przynajmniej jedno uprawnienie podstawowe (PP,PPG,PPGG)
 • posiadających minimum 50h nalotu dowódczego na tej kategorii na jaka posiada uprawnienie podstawowe,
 • posiadających ważne badania lotniczo-lekarskie
 • po ukończeniu 18 roku życia

Szkolenie teoretyczne obejmujące 4 godziny wykładów z tematyki techniki lotów w tandemie, instruktażu pasażera, sytuacji niebezpiecznych i pierwszej pomocy.

Szkolenie praktyczne obejmujace 4h ćwiczeń naziemnych:

 • nauka startu metoda klasyczną i odwróconą
 • przygotowanie i sprawdzenie pasażera oraz instruktaż

Szkolenie w locie obejmuje 10 lotów szkolnych z pasażerem zakończonych lądowaniem na celność w określonym miejscu.

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym, potwierdzającym dobre przygotowanie do egzaminu państwowego na uprawnienie Tandem.

Kursant otrzymuje oficjalne zaświadczenie ukończenia szkolenia,które jest podstawą przystąpienia do egzaminu państwowego na uprawnienie Tandem wpisywane do ŚK pilota paralotni PGP.

Cena szkolenia nie obejmuje wypożyczenia sprzętu i z założenia jest prowadzona na sprzęcie ucznia-pilota, który ew. w trakcie kursu pomagamy zakupić i dobrać do potrzeb konkretnej konfiguracji masy i preferencji użytkowych przyszłego pilota.

Możliwe jest wypożyczenie sprzętu na czas trwania kursu, jeśli szkoła dysponuje aktualnie odpowiednim napędem oraz rozmiarem i typem skrzydła.

Możliwe, że jeszcze nie jesteś pewny, czy paralotniarstwo jest dla Ciebie… Może poszukujesz sposobu na ciekawe spędzanie czasu, lubisz lotnictwo, modelarstwo, może marzyłeś o lataniu ale nie masz pewności jakiego latania i po co, Ci potrzeba? Lubisz odkrywać nowe dziedziny aktywności, lubisz się czegoś uczyć, chcesz poszerzyć swój horyzont nie tylko w poziomie ale też w pionie??? :)… A może wiesz, czego chcesz ale jeszcze nie wiesz jak najlepiej spożytkować budżet na przygodę swojego życia?..
… zapisz się na ten kurs a już po kilku dniach będziesz mądrzejszy i bardziej świadomy swoich decyzji i wyborów w sferze marzeń o lataniu!

Więcej o teoretycznej części kursu możesz przeczytać w opisach innych szkoleń, np. poz. (03) i (09). Oprócz standardowych wykładów będziesz miał okazję i możliwość na zadawanie nurtujących Cię pytań a odpowiedź otrzymasz od bardzo doświadczonych ludzi w tym sporcie. Zapoznasz się ze sprzętem i dowiesz się gdzie szukać istotnych informacji. Możliwe, że poznasz innych ludzi, którzy już poznali tą dziedzinę w praktyce. Ukończenie tego szkolenia gwarantuje Ci też możliwość skorzystania z 50% rabatu na zapoznawczy lot w tandemie z instruktorem, co może być idealnym sposobem na zdecydowanie o ew. kontynuacji marzeń o lataniu . Jednocześnie, co istotne, koszt tego szkolenia nie pójdzie na marne, ponieważ 50% jego ceny odliczymy od ceny innych szkoleń, jeśli zdecydujesz się kontynuować swoją przygodę w naszej szkole.

Szkolenie na ulubieńca pilotów latających swobodnie ;).

Szkolenie uprawniające do wykonywania lotów holowanych, prowadzone na sprzęcie własnym pilota (skrzydło, uprząż, kask, łączność). Na sprzęcie szkoły + 20 zł/1 hol. Obejmuje 10 lotów holowanych i przeszkolenie teoretyczne.

Właściciel szkoły – Stribo, instruktor, aktualny, wieloletni członek polskiej Kadry Narodowej, zdobywca wielu medali Mistrzostw Świata, Polski i Europy w paralotniarstwie klasycznym i slalomowym, najlepszy aktualnie pilot termiczny w PPG … jest w stanie nauczyć Cię dużo i dobrze, w dziedzinach, w których sam zdobył wiele cennych doświadczeń.
Szkolenia specjalistyczne wymagają wcześniejszych ustaleń co do zakresu, terminu i kosztów.

Wyrównanie różnic w szkoleniu teoretycznym i praktycznym dla pilotów którzy ukończyli szkolenia w innych szkołach paralotniowych:
Ponieważ paralotniarstwo jest dyscypliną dość zróżnicowaną, w zależności od szkoły, specjalizacji czy doświadczeń instruktorów oraz preferencji czy planów rozwoju adeptów sztuki latania na paralotniach, bywa konieczne aby przeprowadzić dodatkowe szkolenia kompensujące, pomimo formalnego spełnienia warunków uprawniających do szkolenia. W takich przypadkach omawiamy dany przypadek indywidualnie i ustalamy konieczne działania adekwatne do potrzeb danej sytuacji.

Wypożyczenie napędu na czas szkolenia do II etapu PPG. Możliwe w miarę dostępności właściwego pod względem rozmiaru i mocy sprzętu zapewniającego bezpieczne wykonywanie lotów przez kursanta.

Wypożyczenie trajki na czas szkolenia do II etapu PPGG. Możliwe w miarę dostępności właściwego pod względem rozmiaru i mocy sprzętu zapewniającego bezpieczne wykonywanie lotów przez kursanta.

Wypożyczenie skrzydła na II etap szkolenia PP lub PPG.

Dla pilotów z uprawnieniami PP + H, na sprzęcie własnym.

Jeśli nie wiesz jeszcze czy paralotniarstwo jest tym, czego naprawdę potrzebujesz… możesz wykonać lot zapoznawczy z instruktorem, który dodatkowo odpowie na Twoje pytania i opowie Ci o możliwościach i ograniczeniach w paralotniarstwie. To nie tylko zwykły lot widokowy ale też taki mikro-kurs paralotniowy.
Zapoznasz się wstępnie ze sprzętem i procedurą przygotowania do lotu. Dowiesz się o istotnych aspektach lotu i ciekawostkach tego sportu.
Najważniejsze jednak, że po prostu tego spróbujesz! .. i będziesz już wiedział o co chodzi! :).

Jeśli nie wiesz jeszcze czy paralotniarstwo jest tym, czego naprawdę potrzebujesz… możesz wykonać lot zapoznawczy z instruktorem, który dodatkowo odpowie na Twoje pytania i opowie Ci o możliwościach i ograniczeniach w paralotniarstwie. To nie tylko zwykły lot widokowy ale też taki mikro-kurs paralotniowy.
Zapoznasz się wstępnie ze sprzętem i procedurą przygotowania do lotu. Dowiesz się o istotnych aspektach lotu i ciekawostkach tego sportu.
Najważniejsze jednak, że po prostu tego spróbujesz! .. i będziesz już wiedział o co chodzi! :).

W ramach opłaty zawierają się:

 • organizacja egzaminu teoretycznego w siedzibie szkoły w Woli Mieleckiej
 • organizacja egzaminu praktycznego na lądowisku w Górkach (w tym wyciągarka, dostęp do pasa, nadzór)

Uwaga: W cenę nie są wliczone opłaty do ULC.