Andrzej Bury
Wola Mielecka 577b
39-300 Mielec

NIP: 817-170-49-24
REGON: 830470594

Nr Wpisu do Rejestru Podmiotów Szkolących ULC : 274RPS-12/2018

konta bankowe:

1. mBank 43 1140 2004 0000 3702 5205 5298
2. mBank 64 1140 2004 0000 3902 4946 8414

Andrzej Bury
+48 601 75 77 55
andrzej@stribo.pl

Jakub Ortyl
+48 606 26 29 81
kuba@stribo.pl

Serwis śmigieł Peszke:

ul. Spółdzielcza 4
38-420 Korczyna
664 990 378