Po zakończeniu szkolenia masz zapewne wiele pytań odnośnie egzaminu państwowego (LKE ULC). Zdanie egzaminu pozwala na otrzymanie Świadectwa Kwalifikacji Pilota Paralotniowego.

Warunki przystąpienia do egzaminu dla osób bez Świadectwa Kwalifikacji (ŚK):

1. Wypełnienie wniosku o wydanie Świadectwa Kwalifikacji (ŚK) na odpowiednim druku ULC: 37/LPL1

Aktualne wzory wniosków dostępne są na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego tutaj.

Przykład wypełnienia wniosku 37/LPL1 z jednym uprawnieniem podstawowym (Pobierz przykład jako PDF)

Zaleca się wydruk dwustronny wniosku.

W polu Miejscowość w prawym górnym rogu pierwszej strony wniosku wpisujemy miejscowość zamieszkania.

2. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia lotniczego do uzyskania ŚK PGP (tzw. Część B, wystawia je organizacja szkoląca)

3. Potwierdzenie przelewu opłat do ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2
02–247 Warszawa
nr rachunku bankowego: 31 1010 1010 0022 9322 3100 0000

Wysokości opłat

Uwaga, opłata lotnicza zwykle zmienia się raz w roku, poniższe dane są przykładowe i mogą być już nieaktualne. Szczegółowe zestawienie aktualnych opłat lotniczych znajduje się na stronie ULC tutaj.

LP. Rodzaj opłaty Wysokość opłaty Tytuł przelewu
1. Egzamin teoretyczny 73 zł Imię i nazwisko / Egzamin teoretyczny na ŚK PGP/tab.2 część I podczęść 1.1/pkt.4
2. Egzamin praktyczny 59 zł Imię i nazwisko / Egzamin praktyczny na ŚK PGP/tab.2 część I podczęść 1.2/pkt.4.2
3. Egzamin praktyczny – motoparalotnia PPGG 85 zł Imię i nazwisko / Egzamin praktyczny na ŚK PGP/tab.2 część I podczęść 1.2/pkt.4.3
4. Egzamin praktyczny – dodatkowe uprawnienie 139 zł Imię i nazwisko / Egzamin praktyczny na uprawnienie dodatkowe do ŚK PGP/tab.2 część I pod część 1.2/pkt.5
5. Dodatkowy wpis do ŚK 55 zł Imię i nazwisko / Wpis uprawnienia ŚK PGP/tab.1 część II podczęść 2.2 pkt 8
6. Wydanie ŚK 59 zł Imię i nazwisko / Wydanie ŚK PGP/tab.1 część II podczęść 2.2/pkt. 6.1

Przykłady obliczania opłat:

  • jeśli zdajesz egzamin na jedno uprawnienie (PP lub PPG) to obowiązują Cię opłaty: 73 + 59 + 59 zł.
  • jeśli zdajesz egzamin na jedno uprawnienie i jest nim PPGG to obowiązują Cię opłaty: 73 + 85 + 59 zł.
  • jeśli zdajesz egzamin na więcej niż jedno uprawnienie to za każde dodatkowe uprawnienie dodatkowo płacisz: 139 + 45 zł (np. PP + PPG = 73 + 59 + 55 + 139 + 59 zł)

Każdy przelew należy wykonać osobno (z uwagi na długie tytuły płatności). Podczas egzaminu należy posiadać przy sobie wydrukowane potwierdzenia przelewów.

Szczegółowe zestawienie opłat znajduje się na stronie ULC tutaj.

4. Ubezpieczenie OC rozszerzone o uprawianie paralotniarstwa można nabyć w Finansowej Chacie (link) lub w PSP (Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe) w systemie Zefir (link).

Ubezpieczenie miesięczne, które miało zastosowanie do szkolenia, ma wyłączenia co do egzaminu, więc egzaminu już nie obejmuje.

Ubezpieczenie roczne musi być dostosowne do rodzaju uprawnienia.

Przykład kosztu ubezpieczenia w Finansowej Chacie:

  • PP (loty swobodne) i PPG (start z nóg z napędem) – 140 zł (Finansowa Chata – Formularz 1)
  • PPGG (trajka motoparalotniowa) – 450 zł
  • PPGG (trajka motoparalotniowa dwuosobowa) – 650 zł


5. Sprzęt paralotniowy
dopuszczony do eksploatacji w Polsce.

Rodzaj uprawnienia Wymagany sprzęt
PP karta paralotni (oznaczenie zdatności), karta SIP (spadochronu innego przeznaczenia), kask, radio, w przypadku lotów holowanych: wyczep
PPG karta paralotni (oznaczenie zdatności), karta SIP (spadochronu innego przeznaczenia), kask, radio, napęd z aktualnym dopuszczeniem do lotów
PPGG karta paralotni (oznaczenie zdatności), karta SIP (spadochronu innego przeznaczenia), kask, radio, wózek z napędem z aktualnym dopuszczeniem do lotów
Tandem karta paralotni (oznaczenie zdatności), karta SIP (spadochronu innego przeznaczenia), kask, radio, w przypadku lotów holowanych: wyczep, orzeczenie lotniczo-lekarskie (kopia)