Po zakończeniu szkolenia masz zapewne wiele pytań odnośnie egzaminu państwowego (LKE ULC). Zdanie egzaminu pozwala na otrzymanie Świadectwa Kwalifikacji Pilota Paralotniowego.

Warunki przystąpienia do egzaminu dla osób bez Świadectwa Kwalifikacji (ŚK):

1. Wypełnienie wniosku o wydanie Świadectwa Kwalifikacji (ŚK) na odpowiednim druku ULC: 37/LPL1

Aktualne wzory wniosków dostępne są na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego tutaj.

Przykład wypełnienia wniosku 37/LPL1 z jednym uprawnieniem podstawowym (Pobierz przykład jako PDF)

Zaleca się wydruk dwustronny wniosku.

2. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia lotniczego do uzyskania ŚK PGP (tzw. Część B, wystawia je organizacja szkoląca)

3. Potwierdzenie przelewu opłat do ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2
02–247 Warszawa
nr rachunku bankowego: 31 1010 1010 0022 9322 3100 0000

Wysokości opłat

LP. Rodzaj opłaty Wysokość opłaty Tytuł przelewu
1. Egzamin teoretyczny 59 zł Imię i nazwisko / Egzamin teoretyczny na ŚK PGP/tab.2 część I pod część 1.1/pkt.4
2. Egzamin praktyczny 48 zł Imię i nazwisko / Egzamin praktyczny na ŚK PGP/tab.2 część I pod część 1.2/pkt.4.2
3. Egzamin praktyczny – motoparalotnia PPGG 70 zł Imię i nazwisko / Egzamin praktyczny na ŚK PGP/tab.2 część I pod część 1.2/pkt.4.3
4. Egzamin praktyczny – dodatkowe uprawnienie 115 zł Imię i nazwisko / Egzamin praktyczny na uprawnienie dodatkowe do ŚK PGP/tab.2 część I pod część 1.2/pkt.5
5. Dodatkowy wpis do ŚK 45 zł Imię i nazwisko / Wpis uprawnienia ŚK PGP/tab.1 część II pod część 2.2 pkt 8
6. Wydanie ŚK 48 zł Imię i nazwisko / Wydanie ŚK PGP/tab.1 część II pod część 2.2/pkt. 6.1

Przykłady obliczania opłat:

  • jeśli zdajesz egzamin na jedno uprawnienie (PP lub PPG) to obowiązują Cię opłaty: 59 + 48 + 48 zł.
  • jeśli zdajesz egzamin na jedno uprawnienie i jest nim PPGG to obowiązują Cię opłaty: 59 + 70 + 48 zł.
  • jeśli zdajesz egzamin na więcej niż jedno uprawnienie to za każde dodatkowe uprawnienie dodatkowo płacisz: 115 + 45 zł (np. PP + PPG = 59 + 48 + 48 + 115 + 45 zł)

Szczegółowe zestawienie opłat znajduje się na stronie ULC tutaj.

4. Ubezpieczenie OC rozszerzone o uprawianie paralotniarstwa można nabyć w Finansowej Chacie (link) lub w PSP (Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe) w systemie Zefir (link).

Ubezpieczenie miesięczne, które miało zastosowanie do szkolenia, ma wyłączenia co do egzaminu, więc egzaminu już nie obejmuje.

Ubezpieczenie roczne musi być dostosowne do rodzaju uprawnienia.

Przykład kosztu ubezpieczenia w Finansowej Chacie:

  • PP (loty swobodne) i PPG (start z nóg z napędem) – 130 zł
  • PPGG (trajka motoparalotniowa) – 450 zł


5. Sprzęt paralotniowy
dopuszczony do eksploatacji w Polsce.

Rodzaj uprawnienia Wymagany sprzęt
PP karta paralotni (oznaczenie zdatności), karta SIP (spadochronu innego przeznaczenia), kask, radio, w przypadku lotów holowanych: wyczep
PPG karta paralotni (oznaczenie zdatności), karta SIP (spadochronu innego przeznaczenia), kask, radio, napęd z aktualnym dopuszczeniem do lotów
PPGG karta paralotni (oznaczenie zdatności), karta SIP (spadochronu innego przeznaczenia), kask, radio, wózek z napędem z aktualnym dopuszczeniem do lotów
Tandem karta paralotni (oznaczenie zdatności), karta SIP (spadochronu innego przeznaczenia), kask, radio, w przypadku lotów holowanych: wyczep, orzeczenie lotniczo-lekarskie (kopia)