Warunki przystąpienia do egzaminu na uprawnienia dodatkowe dla osób posiadających Świadectwa Kwalifikacji (ŚK):

1. Wypełnienie wniosku o wpis uprawnienia do posiadanego ŚK  na odpowiednim druku ULC: 44/LPL1

Aktualne wzory wniosków dostępne są na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego tutaj.

Przykład wypełnienia wniosku 44/LPL1 (Pobierz jako PDF)

Zaleca się wydruk dwustronny wniosku.

2. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia lotniczego do uzyskania uprawnienia dodatkowego (tzw. Część B, wystawia je organizacja szkoląca)

3. Potwierdzenie przelewu opłat do ULC:


Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2
02–247 Warszawa
nr rachunku bankowego: 31 1010 1010 0022 9322 3100 0000

Wysokości opłat

LP. Rodzaj opłaty Wysokość opłaty Tytuł przelewu
1. Egzamin praktyczny – dodatkowe uprawnienie 139 zł Imię i nazwisko / Egzamin praktyczny na uprawnienie dodatkowe do ŚK PGP/tab.2 część I podczęść 1.2/pkt.5
2. Egzamin teoretyczny – dodatkowe uprawnienie 208 zł Imię i nazwisko / Egzamin praktyczny na uprawnienie dodatkowe do ŚK PGP/tab.2 część I podczęść 1.1/pkt.5
3. Egzamin praktyczny – wznowienie wygasłego uprawnienia (za każde uprawnienie podlegające wznowieniu) 73 zł Imię i nazwisko / Opłata za egzamin praktyczny na przedłużenie lub wznowienie/tab.2 część I podczęść 1.2 pkt 7
4. Egzamin praktyczny – przedłużenie uprawnienia z określoną ważnością 73 zł Imię i nazwisko / Opłata za egzamin praktyczny na przedłużenie lub wznowienie/tab.2 część I podczęść 1.2 pkt 7
5. Kolejne wydanie ŚK 59 zł Imię i nazwisko / Wydanie ŚK PGP/tab.1 część II podczęść 2.2/pkt. 7.1
6. Dodatkowy wpis do ŚK 55 zł Imię i nazwisko / Wpis uprawnienia ŚK PGP/tab.1 część II pod część 2.2 pkt 8

Jeśli np. posiadam ŚK z uprawnieniem PPG, a chce zdać egzamin na dodatkowe uprawnienie PP to obowiązują mnie opłaty za Egzamin praktyczny na dodatkowe uprawnienie + Dodatkowy wpis do ŚK + Kolejne wydanie ŚK.

Szczegółowe zestawienie opłat znajduje się na stronie ULC tutaj.