Przyrząd pozwalający na pomiar i korekty kąta natarcia łopat śmigieł  P-LINE.